Om oss:

Historie: FT Klima ble etablert i 2014 og endret til aksejselskap i 2020. Helt siden oppstart har fokus vært på personlig service og kvalitet fremfor volum. Hovedfokus er ventilasjon, kjøling, energioptimalisering og varmeanlegg inklusive alle typer varmepumper (luft-luft, luft-vann og borehull). Oppdragsmengden har stadig økt og FT Klima AS har vokst i takt med økt oppdragsmengde.

I tillegg til egne ansatte har vi samarbeid med andre leverandører og entreprenører slik at vi kan levere komplette løsninger for næring og privat.

Sertifisering:

FT Klima AS er sertifisert ihht F-gass direktivet, Sertifisering for arbeid på anlegg med f-gasser – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

FT Klima AS er sentralt godkjent for klimainstallasjoner.

FT Klima AS er registrert i StartBank.

Ansatte som jobber ute på anlegg har nødvendig opplæring og sikkerhetskurs.

Service:

Regelmessig vedlikehold og kontroll av ytelse og virkningsgrad er viktig for å sikre levetid på utstyr og mulighet for økonomisk drift. FT Klima AS tar service på alle typer ventilasjons og varmepumpe/klimasystemer. Vi har som mål å levere bred faglig kompetanse som ivaretar samspillet mellom de ulike installasjonene.

Varmepumper:

FT Klima AS forhandler varmepumper av anerkjente merker. Vi leverer mest Panasonic varmepumper for næring og privat, men leverer også andre merker der det er hensiktsmessig og det oppfyller kundens ønsker. Panasonic – ideas for life (panasonicvarmepumper.no)

Vannbåren varme:

FT Klima AS har bred kompetanse på vannbårne varme- og kjøleanlegg og styringsautomatikk til disse. FT Klima AS tilbyr rådgivning og utskifting av oljefyr og ombygging av varmeanlegg for beste tilpasning til varmepumpedrift.

Datarom/spesialkjøling: FT Klima AS har i mange år levert, og driftet komplekse anlegg for kjøling av datarom og andre arealer med spesielle behov.