Tjenester vi tilbyr:

 • Varmepumper for næring og privat. Luft/luft, luft/vann og væske/vann.
 • Varmeanlegg, vannbårne systemer for næring og privat.
 • Vannbehandling og kjemisk rens.
 • Kjøle- og fryseanlegg og rom.
 • F-gass kontroll (lovpålagte lekkasjekontroller).
 • Luftmengdemålinger.
 • Logging av inneklima, temperatur, CO2 og fuktighet.
 • Levering og ombygging av ventilasjon.
 • Enkle Radonmålinger og tiltak.
 • Problemløsning, kartlegging og utbedring av utstyr som ikke fungerer optimalt.
 • Energioptimalisering og energivurdering.